My sme DigiTech88

Sme tím skúsených vývojárov, dizajnérov, fotografov a kameramanov ktorí si rozumejú nielen po odbornej ale aj tej ľudskej stránke. Prostredníctvom dizajnu a technológií tvoríme digitálne produkty pre odvážne a inovatívne značky.

Naše hodnoty

Orientovaní na používateľa

Kvalita je dôležitejšia ako kvantita

Týmto pravidlom sa riadime pri realizácii všetkých našich činností. Prioritou je pre nás plne spokojný zákazník, preto sa snažíme rýchlo, flexibilne a kvalitne plniť jeho požiadavky.

Intenzívne rozvíjame efektívnu spoluprácu so stabilnými dodávateľmi

Čo výrazne prispieva k skvalitneniu našich produktov a služieb. Zabezpečujeme súlad s právnymi a ostatnými regulačnými požiadavkami, preto náležitú pozornosť venujeme ich identifikácii, sledovaniu a implementácii v spoločnosti.

Optimalizujeme a trvale zlepšujeme naše procesy

S cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti, zvýšenia spokojnosti zainteresovaných strán za súčasného zabezpečenia vysokej úrovne informačnej bezpečnosti a trvalo zlepšujeme efektívnosť a integritu.